Vristulven


Fiskeregler i Vristulven

  • Fisket får endast utövas med sportfiskeredskap spö fört från hand, endast ett redskap får användas samtidigt.
  • Fiskekortet ger ej rätt till kräftfångst.
  • Lagar om fiske skall efterlevas.
  • Överträdelse av gällande bestämmelser medför att rätten till fiske omedelbart upphör.
  • GÄDDOR över 100 cm släpps i sjön igen! Hon heter Ylva