Vristulven


Vristulven är en näringsfattig, trolsk skogssjö med gott om öar, holmar och vikar som bäst upplevs i kanot eller på skridskor. Stränderna är mestadels steniga och klippiga. Sjön har ett rikt fågelliv med häckande fiskgjuse, häger, lärkfalk och storlom. Var god gå inte iland och stör inte fågellivet på öar med skyltar om känsligt fågelliv. Detta gäller mellan 1 april och 31 juli.
På dessa öar häckar störningskänsliga fågelarter. Alla vilda fågelarter i Sverige är fridlysta enligt Artskyddsförordningen.

Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglar, särskilt under deras häckning och flyttning.

Namnet Vristulven är en sammansättning av ordet Vrist- som betyder "krökning, vridning" och ordet -ulven som betyder "vargen" betydelsen blir därför "Den krökta sjön där vargarna hållet till". Lämpligt nog finns en mycket välbevarad fångstgrop för varg någon km från sjön i nordväst.

Vi finns även på Facebook!

UNESCO - BIOSFÄR Biosfärleden - vandring i ett fantastiskt natur- och kulturlandskap
Biosfärleden går längs Vänerns sydöstra kust mellan Mariestad och Läckö slott. Här finns ett vackert och varierande landskap där du får uppleva historiska platser, mysiga stadskärnor, caféer, restauranger och milslånga vyer över den glittrande Vänerskärgården.
Biosfärleden är en 138 km naturnära vandringsled med bra möjligheter att bygga upp vandringen utifrån just dina behov. Utgå gärna från våra föreslagna etapper och utskrivbara pdf:er som beskriver delsträckorna och de faciliteter som finns utmed dem. Oavsett om du väljer att göra kortare dagsutflykter eller att vandra längre sträckor så finns det många sevärdheter och mycket att utforska här. Unescos utnämning till ett av världens biosfärområden innebär att området ska fokusera på hållbar utveckling. Det sker genom lokal samverkan, långsiktig samhällsutveckling och bevarande av den biologiska mångfalden. Här hittar du tips och mer inspiration inför din vandring: www.biosfarleden.se .

alt

Vi är en del av "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om". Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Genom att vara en del av Klimat 2030 vill vi bidra till omställningen till en klimatsmart region. Läs mer på klimat2030.se.