Vristulven


Nu är årsmötet avklarat och protokoll kommer inom kort

Här kommer information om årets kräftfiske:

Kräftfiskestart 5/8 Kl 17.00 – 30/9 Kl 24.00

Inga långrev ( inget kontinuerligt fiske på en och samma plats) Inget flerdygnsfiske ( Burarna måste upp senast förmiddagen dagen efter isläpp.) Minimimått 10 cm

Sommarbrev Sommarbrev

Protokoll Årsmötesprotokoll

Välkommen till vildmarkssjön Vristulven

Vristulven är en näringsfattig, trolsk skogssjö med gott om öar, holmar och vikar som bäst upplevs i kanot eller på skridskor. Stränderna är mestadels steniga och klippiga. Sjön har ett rikt fågelliv med häckande fiskgjuse, häger, lärkfalk och storlom. Vissa holmar är därför avsatta som fågelskyddsområde under häckningssäsong.

Namnet Vristulven är en sammansättning av ordet Vrist- som betyder "krökning, vridning" och ordet -ulven som betyder "vargen" betydelsen blir därför "Den krökta sjön där vargarna hållet till". Lämpligt nog finns en mycket välbevarad fångstgrop för varg någon km från sjön i nordväst.

Vi finns nu även på Facebook!

Senast uppdaterad 2020-07-17