Vristulven


Vristulven är en näringsfattig, trolsk skogssjö med gott om öar, holmar och vikar som bäst upplevs i kanot eller på skridskor. Stränderna är mestadels steniga och klippiga. Sjön har ett rikt fågelliv med häckande fiskgjuse, häger, lärkfalk och storlom. Var god gå inte iland och stör inte fågellivet på öar med skyltar om känsligt fågelliv. Detta gäller mellan 1 april och 31 juli.
På dessa öar häckar störningskänsliga fågelarter. Alla vilda fågelarter i Sverige är fridlysta enligt Artskyddsförordningen. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglar, särskilt under deras häckning och flyttning.

Namnet Vristulven är en sammansättning av ordet Vrist- som betyder "krökning, vridning" och ordet -ulven som betyder "vargen" betydelsen blir därför "Den krökta sjön där vargarna hållet till". Lämpligt nog finns en mycket välbevarad fångstgrop för varg någon km från sjön i nordväst.

Välkomna att läsa sommarbrevet där hittar ni information om kräftfiske, tillsyn mm. Sommarbrev till delägarna finns under delägarnas sidor.

Vi finns nu även på Facebook!

Senast uppdaterad 2021-09-02

alt
Vi är en del av "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om". Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Genom att vara en del av Klimat 2030 vill vi bidra till omställningen till en klimatsmart region. Läs mer på klimat2030.se.