Vristulven


Fiskekort för Vristulven

Dagkort 40 kr
Veckokort 150 kr enbart försäljning via mobil
Årskort 400 kr
Familjekort 500 kr
Årskort försäljning vid sjön 800 kr om det säljs vid sjön av fisketillsynen.

På dessa platser säljs fiskekort

Gulf Bilvård Timmersdala Mån-Fred 8-19 Lör-Sön 9-16
STF Lugnåsberget Vandrarhem Lugnås Hemsida
Mariestads Marina Mariestad www.mariestadsmarina.se

Direkt via Swish

Följande villkor gäller:

Barn under 16 år fiskar gratis på målsmans fiskekort.
Fiskekortet gäller det år det är köpt fram t.o.m årsskiftet och är personligt.
Fisket får endast utövas med sportfiskeredskap spö fört från hand, endast ett redskap får användas samtidigt.
Fiskekortet ger ej rätt till kräftfångst.
Överträdelse av gällande lagar eller bestämmelser medför att rätten till fiske omedelbart upphör.
Fisketävlingar grundavgift 200kr och 10kr per deltagare.
GÄDDOR över 75 cm släpps i sjön igen! Gäddorna heter Ylva eller Greta : )