Vristulven


Fiskekort för Vristulven

Dagkort 30 kr
Veckokort 100 kr enbart försäljning via mobil
Årskort 300 kr
Familjekort 400 kr
Årskort försäljning vid sjön 600 kr

På dessa platser säljs fiskekort

Gulf Bilvård Timmersdala Mån-Fred 8-19 Lör-Sön 9-16
Gofish Skövde www.gofish.se
STF Lugnåsberget Vandrarhem Lugnås stf-lugnasberget-vandrarhem.se
Mariestads Marina Mariestad www.mariestadsmarina.se

Följande villkor gäller:

Barn under 16 år fiskar gratis på målsmans fiskekort.
Fiskekortet gäller det år det är köpt fram t.o.m årsskiftet.
Fisket får endast utövas med sportfiskeredskap spö fört från hand, endast ett redskap får användas samtidigt.
Fiskekortet ger ej rätt till kräftfångst.
Överträdelse av gällande lagar eller bestämmelser medför att rätten till fiske omedelbart upphör.
Fisketävlingar grundavgift 200kr och 10kr per deltagare.
GÄDDOR över 100 cm släpps i sjön igen! Hon heter Ylva