Vristulven


2013-10-17 Bilder från provfiske av kräftor

Kräftor Kräftor Kräftor Kräftor

2013-07-19 Gädda 114 cm, 12 kilo

114 cm 12 kg gädda

2010-04-25 42 cm stor abborre

42 cm abborre

2009-07-16 Grynnormar har skådats i vristulven.

Information om Grynnormar (PDF-fil 369 Kb stor) Grynnorm närbild Grynnorm

2008-05-15 Amfibiebilar i Vristulven

Två Amfibiebilar Två Amfibiebilar