Vristulven


Risvasar är en form av fiskevård med lång historisk tradition. Syftet med renoveringsprojektet är att gynna sjöns reproduktion av fisk. Risvasar utgör lekplats och substrat för rom, skydd för rom och yngel samt uppväxtplats för fisk. Fiskevårdsområdet vill öka antalet goda fiskeplatser i sjön.

alt

Karta över risvasar. (Klicka för större version)

alt

Renovering av risvasen vid Lilla Överholmen 2009-01-03 Arbetet utfördes av:

Bo Oskarsson
Benny Ringström
Karl Johansson
Mats Karlsson