Vristulven


Risvasar är en form av fiskevård med lång historisk tradition. Syftet med renoveringsprojektet är att gynna sjöns reproduktion av fisk. Risvasar utgör lekplats och substrat för rom, skydd för rom och yngel samt uppväxtplats för fisk. Fiskevårdsområdet vill öka antalet goda fiskeplatser i sjön.

I think that every student has some complicated tasks. For example, I wouldn't say I like writing tasks. So, I've asked to write my dissertation for me UK at this resource. It helps me to create unique content, which is very important in such types of work.
alt

Karta över risvasar. (Klicka för större version)

alt

Renovering av risvasen vid Lilla Överholmen 2009-01-03 Arbetet utfördes av:

Bo Oskarsson
Benny Ringström
Karl Johansson
Mats Karlsson